the new
Cimentas Group and Companies WebSite
 will be again available starting from
early June 2009
 
Çimentaş Grubu ve Şirketlerinin yeni Web Sitesi Haziran 2009 başından itibaren yeniden kullanıma açılacaktır.